Servei de mediació

Servei de mediació

L’ Escola Industrial és un dels primers instituts de Sabadell que va oferir el servei de mediació i des de que va començar es fa servir d’una forma continuada. 

Espai de dialeg

La mediació ofereix un espai de diàleg per a resoldre conflictes i mantenir un clima  positiu al centre.

La participació és sempre voluntària

Dos mediadors reuneixen les dues persones en conflicte i les guien per a analitzar la situació i trobar-ne solucions. La participació és sempre voluntària. Allò que es diu i es comenta sempre és confidencial.

Principis d’una mediació

La finalitat d’una mediació és aconseguir resoldre un conflicte.

Participa

TEI

CARACTERÍSTIQUES I OBJECTIUS

És una estratègia preventiva de participació i intervenció en la convivència del centre educatiu.

Està dissenyat i aplicat com a mesura preventiva contra la violència i l’assetjament escolar.

Té caràcter institucional, implica a tota la comunitat educativa.

Els alumnes de tercer curs de secundària tutoritzen als de primer.

OBJECTIUS

  • Prevenir les conseqüències de l’assetjament escolar, personals, educatives i socials.
  • Facilitar el procés d’integració dels alumnes.
  • Crear un referent (tutor/a), per a afavorir l’autoestima i disminuir la inseguretat, d’espais i organitzacions desconegudes.
  • Compensar el desequilibri de poder i forces pròpies de la violència i l’assetjament, des d’una perspectiva preventiva i dissuasòria.
  • Integrar la TOLERÀNCIA ZERO com un signe d’identitat del centre.

Assetjament escolar tolerancia zero

WIDE

El objetivo

El objetivo del trabajo realizado en la Escuela Industrial, es crear un relato que permita a profesores, alumnos y padres identificar situaciones donde la violencia se realize fuera del centro educativo mediante el controlhumillación y la identificación de una baja autoestima del acosado


E
l video violencia oculta esta compuesto de tres cápsula. Cada una cuenta con una actividad, como herramientas de aprendizaje basados en experiencias para implementar cursos de capacitación docente, que implican la experimentación activa y el aprendizaje sobre los temas relacionados con la violencia doméstica, sus señales de advertencia, consecuencias y formas de actuar

 

WIDE