REUNIONS INFORMATIVES AMB LES FAMÍLIES

ESO

  • 1r ESO: dimecres 21 de setembre a les 17:30 h
  • 2n ESO: dimecres 21 de setembre a les 18 h
  • 3r ESO: dimecres 19 d’octubre a les 17:30 h
  • 4t ESO: dimecres 19 d’octubre a les 18 h

Batxillerat

  • 1r de batxillerat: dimecres 5 d’octubre a les 18:30 h
  • 2n de batxillerat: dimecres 5 d’octubre a les 19:00 h

Totes les reunions es duran a terme presencialment.