• Hi ha tres portes d’entrada i sortida al recinte escolar
  • Cada etapa entra i surt per una porta diferent.
  • Les entrades i sortides es faran de forma esglaonada.

Accés

Grups

Horari d’entrada

Horari de sortida

Porta 1

C.Jovellanos

1r Batxillerat

08:00h

14:25h

Grups FP Administratius de matí

08:05h

segons horari grup

Grups FP Tarda

15:30h

segons horari grup

Porta 2

C. Calderon

B2A i B2B

08:00h

14:25h

Grups  FP de matí amb accés al taller

08:05h

segons horari grup

PFI

08:05h

segons horari grup

Porta 3

C. Calderon

Grups 3r i 4t d’ESO i B2C

08:00h

14:25h

 

Grups 1r i 2n d’ESO

08:05h

14:30h

A les 8.10h es tancaran les portes 2 i 3 i només es deixarà oberta la porta 1 per a l’accés a tot aquell alumnat que arribi amb retard.

L’alumnat haurà d’entrar al centre amb la mascareta ben posada.

Els elements de mobilitat personal (bicicletes, patinets,…) no podran entrar ni romandre dins del pati del centre. Es podran deixar a la zona per aquest ús davant de l’entrada de la porta 2.

A les entrades de primera hora del centre hi haurà personal que facilitarà gel hidroalcohòlic i vetllarà pel seu bon ús.