MATRÍCULA 2022-2023

Secretaria

Contacte
[email protected]
Telf: 937258744

Horari d’atenció al públic

De l’1 d’ octubre al 31 de maig
Dilluns i dimecres de 10:00 h a 14:00 h i de 17:00 h a 18:45 h.
Dimarts, dijous i divendres de 10:00 h a 14:00 h.

De l’1 de juny al 30 de setembre
Matins de 10 h a 14h.

MATRICULACIÓ 1r d’ESO: del 21 al 29 de juny de 2022

Per formalitzar la matrícula us heu de descarregar la documentació, emplenar-la, signar-la i enviar-la escanejada entre el 21 i el 29 de juny al correu de secretaria de l’Institut [email protected] indicant en l’assumpte del missatge: Matrícula 1ESO – Cognoms, Nom de l’alumne/a.

DOCUMENTACIÓ:

– Full de dades signat. Full de dades 1ESO 22-23
– Full d’optatives emplenat. Full d’optatives 1ESO 22-23
– Autoritzacions signades. Autoritzacions menors 1ESO 22-23
– Carta de compromís signada. Carta compromís 1ESO 22-23
– Còpia de l’ingrés de 71 € al compte de CAIXABANK pel concepte de material escolar i targeta micro:bit. Documentació i pagament 1ESO 22-23
– 1 fotografia carnet (format d’imatge preferiblement .jpg i el nom de l’arxiu el DNI de l’alumne/a).
–  Carnet de vacunacions escanejat.

Si en el moment de fer la preinscripció no es van presentar, cal trametre també els següents documents escanejats:

– DNI / NIE de l’alumne/a
– DNI / NIE del pare/mare/tutor sol·licitant
– Targeta Sanitària (TIS)
– Llibre de família (pàgina alumne/a i pares).

Matriculació Batxillerat: del 23 al 29 de juny de 2022.

Per formalitzar la matrícula us heu de descarregar la documentació, emplenar-la, signar-la i enviar-la escanejada entre el 23 i el 29 de juny al correu de secretaria de l’Institut [email protected] indicant en l’assumpte del missatge: Curs – Cognoms, Nom de l’alumne/a (Exemple: 1Batxillerat – Pons Vila, Laia).

DOCUMENTACIÓ (estarà disponible a partir del dia 22 de juny un cop publicada la llista d’admesos)

– Full de dades signat. Full dades Batxillerat 22-23
– Full de matèries emplenat:
Full matèries 1r Batxillerat 22-23
Full matèries 2n Batxillerat 22-23
– Autoritzacions signades. Autoritzacions Batxillerat 22-23
– Carta de compromís signada. Carta compromís 22-23
– Fotografia mida carnet (format d’imatge: preferiblement .jpg, nom de l’arxiu: el DNI de l’alumne/a)
– Fotocòpia de l’ingrés de 50 € pel concepte de material escolar, al compte de CAIXABANK. Documentació i pagament alumnat nou 22-23
– Documents acreditatius per poder accedir als estudis: fotocòpia resguard del títol de l’ESO (per 1r batx.) i certificat notes del curs de batxillerat realitzat, si escau.

Si en el moment de fer la preinscripció no es van presentar, cal trametre també els següents documents escanejats:

– DNI / NIE de l’alumne/a
– DNI / NIE del pare/mare/tutor sol·licitant
– Targeta Sanitària (TIS)
– Llibre de família (pàgina alumne/a i pares).

MATRICULACIÓ A CF GRAU MITJÀ Curs 2022-2023

Alumnat de continuïtat: de l’11 al 15 de juliol de 2022
Resta d’alumnat: del 18 al 22 de juliol

Per formalitzar la matrícula us heu de descarregar la documentació, emplenar-la, signar-la i enviar-la escanejada entre l’11 i el 15 de juliol al correu de secretaria de l’Institut [email protected] indicant en l’assumpte del missatge: Curs – Cognoms, Nom de l’alumne/a (Exemple: 1CFGM – Pons Vila, Laia).

DOCUMENTACIÓ:
– Full d’opció de cicle. Opció de Cicle GM 22-23
– Full de dades signat. Full dades CFGM 22-23
– Autoritzacions signades. Mat_GM_Autoritzacións_22-23
– Carta de compromís signada. Mat_Carta compromís_22-23
– Justificant de l’ingrés de 45 € pel concepte de material escolar, al compte de CAIXABANK. Mat_GM_Doc i pagament_alumnat nou_22_23
– 1 fotografia carnet (format d’imatge preferiblement .jpg).
– Còpia del DNI / NIE de l’alumne/a.
– Còpia del DNI / NIE del pare/mare/tutor sol·licitant.
– Còpia de la Targeta Sanitària (TIS).
– Còpia del llibre de família (pàgina alumne/a i pares).
– Còpia del títol o resguard del títol d’ESO o Certificat Prova d’accés a GM.

EPIS, eines i material necessari:

EPIS i material CFGM Mecanització 22-23
EPIS i material CFGM Fusta i moble / Instal·lació i moblament  22-23
EPIS i material Manteniment Electromecànic 22-23
Material dels CF de la família administrativa: Ordinador personal (l’alumnat de 1GMGA i 1GMGAJ no cal que portin ordinador, perquè ja en tenen a l’aula).

MATRICULACIÓ CICLES DE GRAU SUPERIOR (Curs 2022-2023)

Període de matrícula: del 18 al 22 de juliol
La documentació de matrícula s’ha de lliurar presencialment a la secretaria del centre en l’horari assignat:

 

MATRICULACIÓ CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

 

Dilluns 18/07/2022

CFGS Administració i Finances
CFGS Administració i Finances, perfil professional Gestor d’Assegurances

Dimarts 19/07/2022

CFGS Programació de la Producció en Fabricació Mecànica (10 h a 12 h)
CFGS Disseny en Fabricació Mecànica (12 h a 14 h)

Dimecres 20/07/2022

CFGS Mecatrònica Industrial

Dijous 21/07/2022

CFGS Disseny i Moblament

DOCUMENTACIÓ:
– Full d’opció de cicle. Mat_GS_OpcióCicle_22-23
– Full de dades signat. Mat_GS_Full dades_22-23
– Autoritzacions signades. Majors de 18: Mat_GS_Autoritzacions_Majors edat_22-23. Menors 18: Mat_GS_Autoritzacions_22-23
– Carta de compromís signada.
FP Dual: Mat_GS_Carta compromís Dual

– Justificant de pagament segons el document adjunt al compte de CAIXABANK. Mat_GS_Doc i pagament_Alumnat nou_22_23
– 1 fotografia carnet (format d’imatge preferiblement .jpg).
– Còpia del DNI / NIE de l’alumne/a.
– Còpia del DNI / NIE del pare/mare/tutor sol·licitant.
– Còpia de la Targeta Sanitària (TIS).
– Còpia del llibre de família (pàgina alumne/a i pares).
– Còpia del títol de Batxillerat o CF Grau Mitjà o Prova d’accés a GS.

EPIS, eines i material necessari per a l’inici de curs:

EPIS i material CFGM Mecanització 22-23
EPIS i material CFGM Fusta i moble / Instal·lació i moblament  22-23
EPIS i material Manteniment Electromecànic 22-23
Material dels CF de la família administrativa: Ordinador personal (l’alumnat de 1GMGA i 1GMGAJ no cal que portin ordinador, perquè ja en tenen a l’aula).

 

MATRICULACIÓ AL PFI (Curs 2022-2023)

MATRICULACIÓ CURSOS D’ESPECIALITZACIÓ FP 22-23

Període de matriculació: del 13 al 19 de juliol de 2022
La documentació s’ha de lliurar presencialment a la secretaria del centre, o bé enviar-la escanejada (no fotografiada) al correu [email protected] indicant en l’assumpte del missatge: Matrícula CE (Nom del curs) – Cognoms, Nom de l’alumne/a.

DOCUMENTACIÓ:
– Full d’opció de curs: Mat_CE_Opció Curs_22_23
– Full de dades signat: Mat_CE_Full dades_22_23
– Autoritzacions signades: Mat_CE_Autoritzacions_22-23
– Còpia del justificant de l’ingrés de 45 € pel concepte de material escolar, al compte de CAIXABANK: Mat_CE_Doc i pagament_alumnat nou_22-23
– 1 fotografia carnet (en format .jpg si s’envia la documentació per correu electrònic).
– Còpia del títol o resguard del títol de Cicle Formatiu de Grau Superior.