Prova d’accés Grau Superior

Prova d’accés: 10 i 12 de maig

Informació general Prova d’Accés

Període de consultes i reclamacions: del 25 al 27 de maig

25 maig: Presentació de sol·licituds de consulta i adjudicació d’hora. (Cal fer constar a la sol·licitud la o les matèries sobre la/les qual/s es vol fer la consulta).

26 i 27 maig: Atenció de consultes segons hora adjudicada.