Prova d’accés Grau Superior

Prova d’accés: 10 i 12 de maig

Informació general Prova d’Accés

CALENDARI I HORARI DE LES PROVES

10 de maig

15:30 h

Identificació dels/de les aspirants

16:00 a 18:00 h

Part comuna:

Llengua catalana i LLengua castellana

18:00 a 18:30 h

Descans

18:30 a 20:30 h

Part comuna:

Llengua estrangera i Matemàtiques/Història


12 de maig

15:30 h

Identificació dels/de les aspirants

16:00 a 19:00 h

Part específica:

Dues matèries específiques