Prova d’accés Grau Superior

Prova d’accés: 12 i 13 de maig

Presentació de sol·licituds de reclamacions sobre qualificacions: 26 de maig

Informació general Prova d’Accés