Reunions de Portes Obertes 2023

ESO

Escoles no adscrites, dissabte 11 març a les 9:30 h.

Escola Nostra Llar, dissabte 11 març a les 11 h.

Escola La Trama, dissabte 11 març a les 12 h.

Escola Enric Casassas, dissabte 11 març a les 12 h.

 

BATXILLERAT

Alumnat de l’institut, 8 de març a les 18:30 h.

Alumnat d’altres centres, 14 de març a les 18:30 h.

CICLES FORMATIUS

Cicles Formatius de Grau Mitjà

· Manteniment i Fabricació Mecànica, 21 de març a les 18:30 h.
· Fusta i Administratius, 21 de març a les 19 h.

Cicles Formatius de Grau Superior

· Manteniment i Fabricació Mecànica, 28 de març a les 18:30 h.
· Fusta i Administratius, 28 de març a les 19 h.