Projecte Avancem

Aquest programa d’innovació té com a finalitat dotar el nostre alumnat d’una competència plurilingüe sòlida per tal d’enfortir el seu creixement acadèmic: millorant la competència comunicativa, adquirint estratègies d’intercomprensió entre llengües, fomentant el treball en equip i també, el treball autònom.

Durant el curs 18-19, l’equip impulsor del projecte va realitzar una DAFO a partir d’enquestes a les famílies, alumnat i professorat.

Projecte TEI

És un programa de convivència institucional que implica a tota la comunitat educativa, s’orienta a millorar la integració escolar i treballar per una escola inclusiva i no violenta, fomentant que les relacions entre iguals siguin més satisfactòries, dirigit a la millora o modificació del clima i la cultura del centre respecte a la convivència, conflicte i violència (física, emocional o psicològica)Es basa en la tutorització emocional entre iguals on el respecte, l’empatia i el compromís són els pilars bàsics del seu desenvolupament en els centres educatius:

Servei de Mediació

El Servei de Mediació es posa en funcionament per la necessitat de resoldre els conflictes de forma pacífica i per ajudar així a mantenir un bon clima de convivència i treball en el centre.

Està format per un nombre reduït d’alumnes que participen de la formació i de la planificació del mateix servei.

Les persones que necessiten del servei accedeixen de manera voluntària o suggerit per una tercera persona que sap del conflicte i creu que amb aquesta opció pot ajudar als protagonistes a posar-se d’acord.

Campus Ítaca

El Campus Ítaca és un programa socioeducatiu promogut i organitzat per la Universitat Autònoma de Barcelona, gestionat per l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) i la Facultat de Ciències de l’Educació i patrocinat pel Grup Santander.

El programa de beques salari Ítaca-Santander comporten la gratuïtat de la matrícula universitària així com el pagament de 500 euros mensuals durant deu mesos a l’any, renovables durant els anys de duració de la titulació universitària.