MATÈRIES COMUNES

(Matèries obligatòries que tots els alumnes han de cursar durant el Batxillerat)

1r i 2n CURS

1r CURS

2n CURS

Llengua i literatura catalana Filosofia Història de la Filosofia
Llengua i literatura castellana Educació física Història
Llengua estrangera – Anglès Ciències per al món contemporani
Tutoria
Treball de recerca

MATÈRIES DE MODALITAT

(Els alumnes han de triar 4 matèries per curs)

1r i 2n CURS
Matemàtiques aplicades a les C.Socials I i II (obligatòria a l’Itinerari C.Socials) Llatí I i II (obligatòria a 1r l’Itinerari Humanitats)
Economia de l’empresa I i II Grec I i II
1r CURS 2n CURS
Literatura Universal Literatura Catalana
Economia Literatura Castellana
Història Contemporània Geografia
  Història de l’Art

MATÈRIES OPTATIVES

Psicologia i Sociologia