EQUIP DIRECTIU

Consell Escolar

Equip de coordinació

Claustre professors

EQUIP DIRECTIU

Equip de coordinació

coordinació nivel

Directora Dolors  Sànchez Garcia
Cap d’estudis ESO Batxillerat Gabriel
Montserrat Sobré
Cap d’estudis FP José Luis Medina Garcia
Cap d’estudis adjunt Mireia Panades Uroz
Coordinador Pedagògic Ferran Gonzalez Arch
Secretari Francesc Baldebey
Administrador Vicent Martínez Bella
Coordinadora ESO M. Carme Boada
Coordinador Batxillerat Joan Carle Muñoz

Coordinador Escola-Empresa

Tomás Marín
Coordinador Informàtic Daniel Marin
Coordinadora LIC Elisabet Jané

Coordinador de Manteniment

 

Justo Alvarez

Coordinador de riscos laborals José L. Medina
Coordinadora PAT ESO Sandra Soto
Coordinador aula oberta Sandra Garcia
Coordinador biblioteca Salvador Orquin
Coordinador Extensió cultural

Fabio Martinez

Coordinador Extensió cultural

Fabio Martinez

Coordinador Qualitat 

Joan Sanz

Coordinador Nivel 1 ESO Montse Gómez
Coordinador Nivel 2 ESO Anaïs Estanyol
Coordinador Nivel 3 ESO Manel Martí
Coordinador Nivel 4 ESO Marta Vila
Coordinador PFI F.Xavier Franco
Coordinadora USEE Pepa Soriano