EQUIP DIRECTIU

Consell Escolar

Equip de coordinació

Claustre professors

EQUIP DIRECTIU

Equip de coordinació

coordinació nivel

Directora

Dolors  Sànchez Garcia

Cap d’estudis ESO Batxillerat

Gabriel Montserrat Sobré

Cap d’estudis adjunt

Mireia Panadés Uroz

Cap d’estudis FP

José Luis Medina Garcia

Coordinadora Pedagògica

Elisabet Jané Goset

Administrador

Felix Torres Montes

Secretari

Oriol Caixach i Belzuz

Coordinadora ESO

Pepa Soriano LLorca

Coordinador Batxillerat

Ramon Serinyà Blasco

Coordinador Escola-Empresa

Tomás Marín Sánchez

Coordinador Informàtic

Daniel Marin Edo

Coordinadora LIC

Anna Hernandez

Coordinador de Manteniment

Justo Alvarez Amo

Coordinador de riscos laborals

José L. Medina Garcia

Coordinadora PAT ESO

Sandra Soto Lara

Coordinador aula oberta

 

Coordinador biblioteca

M.José Romero Santana

Coordinador Extensió cultural

Carlos Fernandez

Coordinador Qualitat 

Joan Sanz Pastor

 

 

Coordinador Nivell 1 ESO

Montserrat Gómez Segalà

Coordinador Nivell 2 ESO

Rosa Marquez Maurer

Coordinador Nivell 3 ESO

Núria Ollé Padrós

Coordinador Nivell 4 ESO

Josep Ramon Sureda

Coordinador PFI

F.Xavier Franco Prieto

Coordinadora SIEI

Mariona Moreno