EQUIP DIRECTIU

Consell Escolar

Equip de coordinació

Claustre professors

EQUIP DIRECTIU

Equip de coordinació

coordinació nivel

Directora

Dolors  Sànchez Garcia

Cap d’estudis ESO Batxillerat

Gabriel

Montserrat Sobré

Cap d’estudis FP

José Luis Medina Garcia

Cap d’estudis adjunt

Mireia Panadés Uroz

Coordinador Pedagògic

Ferran Gonzàlez Arch

Secretari

Francesc Baldebey Miquel

Administrador

Felix Torres Montes

Coordinadora ESO

Pepa Soriano LLorca

Coordinador Batxillerat

Joan Carles Muñoz Esteve

Coordinador Escola-Empresa

Tomás Marín Sánchez

Coordinador Informàtic

Daniel Marin Edo

Coordinadora LIC

Elisabet Jané Goset

Coordinador de Manteniment

Justo Alvarez Amo

Coordinador de riscos laborals

José L. Medina Garcia

Coordinadora PAT ESO

Sandra Soto Lara

Coordinador aula oberta

Sandra Garcia Lara 

Coordinador biblioteca

Salvador Orquin Feliu

Coordinador Extensió cultural

Fabio Martinez Yemail

Coordinador Qualitat 

Joan Sanz Pastor

 

 

Coordinador Nivel 1 ESO

Jose Luis Gallego

Coordinador Nivel 2 ESO

Crisitina Royo

Coordinador Nivel 3 ESO

Marta Vila

Coordinador Nivel 4 ESO

Josep Ramon

Coordinador PFI

F.Xavier Franco Prieto

Coordinadora USEE

Mariona Moreno