Formació professional

L’Institut Escola Industrial de Sabadell, imparteix formació professional des de 1902, amb l’objectiu de capacitar per a l’exercici qualificat de  professions, proporcionant la formació necessària per adquirir la competència professional i el coneixement propis de cada sector.

Actualment el centre disposa de quatre famílies professionals, la qual cosa permet escollir entre 11 cicles formatius de GM i GS, i dos programes de Qualificació Professional Inicial (PFI) per l’alumnat que no ha finalitzat l’ESO.

A continuació estan descrites per cada família professional els estudis que s’imparteixen al nostre centre.

Administració i Gestió gestio_administrativa_1
CFGM Gestió administrativa (CFPM AG10)
CFGM Gestió administrativa (àmbit jurídic) (CFPM AG11)
CFGS Administració i finances (CFPS AGB0)
Fabricació Mecànica SONY DSC
CFGM Mecanització (CFPM FM20)
CFGS Disseny en fabricació mecànica (CFPS FMC0)
CFGS Programació de la producció en fabricació mecànica (CFPS FMB0)
Fusta, Moble i Suro  20160512_163158
CFGM Fusteria i moble (CFPM FS10)
CFGM Instal·lació i moblament (CFPM FS20)
CFGS Disseny i moblament (CFPS FSA0)
 Instal·lació i Manteniment    cfgmmant03
CFGM Manteniment electromecànic (CFPM IM10)
CFGS Mecatrònica industrial (CFPS IMC0)