PREINSCRIPCIÓ PFI

Presentació de sol·licituds: 
Seguint aquests enllaços trobareu tota la informació necessària per realitzar la preinscripció a cicles formatius de grau mitjà.

Oferta inicial places PFI curs 2021-2022

llista de sol·licituds amb la puntuació provisional

PREINSCRIPCIÓ PFI

Presentació de sol·licituds: 
Seguint aquests enllaços trobareu tota la informació necessària per realitzar la preinscripció a cicles formatius de grau mitjà.

Sol.licituds amb puntuació definitiva

Oferta inicial places PFI curs 2021-2022

PREINSCRIPCIÓ PFI

Presentació de sol·licituds: 
Seguint aquests enllaços trobareu tota la informació necessària per realitzar la preinscripció a cicles formatius de grau mitjà.

Oferta inicial places PFI curs 2021-2022

llista de sol·licituds amb la puntuació provisional