PROVES DÀCCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR 2020

HORARI DE LA PROVA

Dilluns, 29 de juny (Part comuna)

 • 08:30 Presentació dels aspirants

Les proves es faran en un únic bloc de dues parts:

 • 09:00 – 11:00:  LC (Llengua Catalana) i LS (Llengua Castellana)
 • 11:00 – 13:00: LE (Anglès/Francès/Alemany) i MA (Matemàtiques) o HS (Història)

Dimarts, 30 de juny (Matèries específiques)

 • 08:30 Presentació dels aspirants
 • 09:00 – 12:00  Bloc únic (2 matèries específiques triades)

 

Algunes consideracions importants, relacionades amb les mesures de suguretat relacionades amb la COVID-19:

 • Els aspirants han d’arribar al centre amb la màxima puntualitat per poder entrar a les aules de manera ordenada i sense aglomeracions.
 • Els aspirants han de dur obligatòriament mascareta. I, si cadascú porta la seva ampolleta de gel hidroalcohòlic, millor.
 • No es permetrà compartir material (bolígrafs, regla, calculadora…). Per tant, cada aspirant ha de portar el seu.
 • Les proves de la part comuna i de la part específica es faran seguides. Per tant, no es podrà sortir de l’aula fins que no acabin.
 • Els aspirants han de portar el DNI o Passaport en vigor o amb data de caducitat del 2020. També han de portar, si no l’han lliurat encara, els Certificats dels cursos de preparació de les proves.

RECLAMACIONS

9 de juliol

 

Presentació de sol·licituds de consulta i reclamacions al correu del centre: a8024741@xtec.cat

(cal fer constar a la sol·licitud la o les matèries sobre la/les qual/s es vol fer la consulta, i el telèfon personal per poder atendre la sol·licitud).

 

10 i 13 de juliol

 

Atenció de consultes i reclamacions via telefònica.

 

 

CALENDARI

 • Inscripció: del 13 (a partir de les 9 h) al 21 de maig de 2020
 • Pagament de la taxa: fins al 22 de maig de 2020 (abans de les 22 h)
 • Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir 5 de juny de 2020
 • Presentació de la documentació mitjançant un correu electrònic adreçat al centre seu triat per fer la prova: del 8 al 18 de juny de 2020
 •  
 • Llistat definitiu d’admesos i exclosos: a partir 19 de juny de 2020
 • Prova de GM: 25 de juny / 26 de juny prova específica APD
 • Prova de GS: part comuna 29 de juny de 2020; part específica 30 de juny de 2020
 • Prova d’incidències GM: 2 de juliol de 2020
 • Prova d’incidències GS: 6 de juliol de 2020
 • Llistat provisional de qualificacions: 8 de juliol de 2020
 • Llistat definitiu de qualificacions 14 de juliol de 2020.
Informació general proves d'accés