PROVES DÀCCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR 2020

Calendari previst (pot tenir modificacions)

 • Inscripció: del 13 (a partir de les 9 h) al 21 de maig de 2020
 • Pagament de la taxa: fins al 22 de maig de 2020 (abans de les 22 h)
 • Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir 5 de juny de 2020
 • Presentació de la documentació mitjançant un correu electrònic adreçat al centre seu triat per fer la prova: del 8 al 18 de juny de 2020
 • Llistat definitiu d’admesos i exclosos: a partir 19 de juny de 2020
 • Prova de GM: 25 de juny / 26 de juny prova específica APD
 • Prova de GS: part comuna 29 de juny de 2020; part específica 30 de juny de 2020
 • Prova d’incidències GM: 2 de juliol de 2020
 • Prova d’incidències GS: 6 de juliol de 2020
 • Llistat provisional de qualificacions: 8 de juliol de 2020
 • Llistat definitiu de qualificacions 14 de juliol de 2020.
Informació general proves d'accés