Equip directiu

Càrrec  Nom 
Directora Dolors Sànchez Garcia
Cap d’estudis ESO i Batxillerat Gabriel Montserrat
Cap d’estudis Formació Professional José Luis Medina Garcia
Cap d’estudis adjunt Mireia Panades Uroz
Coordinador Pedagògic Ferran Gonzalez Arch
Secretari Francesc Baldebey
Administrador Vicent Martínez Bella