MATRÍCULA 2019-2020

Secretaria

Horari d’atenció al públic:

De l’1 d’ octubre al 31 de maig
Dilluns i dimecres de 10:00 a 14:00, i de 17:00 a18:45
Dimarts,Dijous i divendres de 10:00 a 14:00.
De l’1 de juny al 30 de setembre
Matins de 10 a 14h

  • Dijous 20 de juny: Nostra Llar i La Trama
  • Divendres 21 de juny: Nostra Llar i La Trama (només pel matí)
  • Dimarts 25 de juny: Enric Casassas.
  • Dimecres 26 de juny : Samuntada i altres centres

MATINS

TARDES ( excepte  divendres dia 21 )

9 – 14 ,30 h.

16 – 18:30 h.

 

DOCUMENTACIÓ A PORTAR:

–  Full de sol·licitud de matrícula omplert i signat.

–  Full d’autoritzacions de sortides i d’ús de la imatge.

–  Full d’autorització d’ús de serveis i recursos digitals per treballar a l’aula.

–  Carta  de compromís

Fotocòpia de l’ingrés pel concepte de Reprografia, al compte de BANC SABADELL: ES42-0081-0195-71-0001292939  (per transferència o ,si és per caixa, a qualsevol oficina).

–  1 fotografia carnet (cognoms, nom i curs darrera).

–  Fotocòpia del Carnet de Vacunacions.

Si en el moment de fer la preinscripció no es va presentar:

– Fotocòpia del DNI / NIE de l’alumne/a, Fotocòpia del DNI / NIE del pare/mare/tutor sol·licitant, Fotocòpia de la Targeta Sanitària (TIS), Fotocòpia del llibre de família (pàgina alumne/a i pares).

 

Altra documentació (Opcional):

–  Full d’afiliació a l’AMPA (reutilització de llibres, consigna…).

– Activitats de l’ASSOCIACIÓ Esportiva i Cultural( sobre amb tota la documentació).

– Full Servei menjador.

Podeu recollir la documentació a secretaria.

S’HA DE PRESENTAR ORIGINAL I FOTOCÒPIA DE TOTA LA DOCUMENTACIÓ

CALENDARI DE MATRICULACIÓ

 Alumnat del centre:

– 2n BATX: dilluns, 2 de juliol.

– 1r BATX: dilluns, 2 de juliol                   

 Alumnat nou:

– 9 de juliol

Podeu recollir la documentació a la secretaria/consergeria del centre.

Horari d’atenció al públic:          Matins de 09.00 h. a 14.00 h.

 

DOCUMENTACIÓ A PORTAR:

Per tot l’alumnat:

–  Full de sol·licitud de matrícula omplert i signat.

–  Full d’autoritzacions de sortides i d’ús de la imatge.

– Full d’autorització d’ús de serveis i recursos digitals per treballar a l’aula.

– 1 fotografia carnet (cognoms, nom i curs darrera).

–  Carta  de compromís

Fotocòpia de l’ingrés pel concepte de Reprografia, al compte de BANC SABADELL: ES42-0081-0195-71-0001292939.

Els documents acreditatius per poder accedir als estudis: fotocòpia resguard del títol de l’ESO (per 1r batx.) i certificat notes del curs de batxillerat realitzat, si escau.

 

Si en el moment de fer la preinscripció no es va presentar:

– Fotocòpia del DNI / NIE de l’alumne/a, Fotocòpia del DNI / NIE del pare/mare/tutor sol·licitant, Fotocòpia de la Targeta Sanitària (TIS), Fotocòpia del llibre de família (pàgina alumne/a i pares).

 

Documentació opcional: Full d’afiliació a l’AMPA (reutilització llibres, consigna…).

S’HA DE PRESENTAR ORIGINAL I FOTOCÒPIA DE TOTA LA DOCUMENTACIÓ

CALENDARI I HORARI DE MATRICULACIÓ

– 2n Grau Mitjà: 2 i 3 de juliol

– 1r Grau Mitjà: 9 a 15 de juliol

 

Horari d’atenció al públic:          Matins de 09.00 h. a 14.00 h.

 

DOCUMENTACIÓ A RECOLLIR A SECRETARIA:

Per a tot l’alumnat:

–  Full de sol·licitud de matrícula omplert i signat.

–  Full d’autoritzacions de sortides i d’ús de la imatge.

– Full d’autorització d’ús de serveis i recursos digitals per treballar a l’aula.

–  Carta  de compromís

Fotocòpia de l’ingrés pel concepte de Reprografia.

 

Només alumnat nou:

–  1 fotografia carnet (cognoms, nom i curs darrera).

– Fotocòpia del DNI / NIE de l’alumne/a.

– Fotocòpia del DNI / NIE del pare/mare/tutor sol·licitant.

– Fotocòpia de la Targeta Sanitària (TIS).

– Fotocòpia del llibre de família (pàgina alumne/a i pares).

– Fotocòpia del títol d’ESO o Certificat Prova d’accés a GM.

Podeu recollir la documentació a la secretaria/consergeria del centre.

S’HA DE PRESENTAR ORIGINAL I FOTOCÒPIA DE TOTA LA DOCUMENTACIÓ

CALENDARI I HORARI DE MATRICULACIÓ

– 2n Grau Superior: 16 i 17 de juliol.

– 1r Grau Superior:  18 a 23 de juliol.

Horari d’atenció al públic:          Matins de 09.00 h. a 14.00 h.

 

DOCUMENTACIÓ A PORTAR:

Per a tot l’alumnat:

–  Full de sol·licitud de matrícula omplert i signat.

–  Full d’autoritzacions de sortides i d’ús de la imatge.

–  Full d’autorització d’ús de serveis i recursos digitals per treballar a l’aula.

–  Carta  de compromís

Fotocòpia de l’ingrés pel concepte de Reprografia, al compte de BANC SABADELL: ES42-0081-0195-71-0001292939.

 

Només alumnat nou:

–  1 fotografia carnet (cognoms, nom i curs darrera).

Si en el moment de fer la preinscripció no es va presentar:

– Fotocòpia del DNI / NIE de l’alumne/a, Fotocòpia del DNI / NIE del pare/mare/tutor sol·licitant, Fotocòpia de la Targeta Sanitària (TIS), Fotocòpia del llibre de família (pàgina alumne/a i pares).

Podeu recollir la documentació a la secretaria/consergeria del centre.

S’HA DE PRESENTAR ORIGINAL I FOTOCÒPIA DE TOTA LA DOCUMENTACIÓ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.