MATRÍCULA 2020-2021

Secretaria

Contacte:

Mail: secretaria@escolaindustrial.org

Telf: 937258744

Horari d’atenció al públic:

De l’1 d’ octubre al 31 de maig
Dilluns i dimecres de 10:00 a 14:00, i de 17:00 a18:45
Dimarts,Dijous i divendres de 10:00 a 14:00.
De l’1 de juny al 30 de setembre
Matins de 10 a 14h

CALENDARI DE MATRÍCULA:

Del 13 al 17 de juliol

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ENVIAR AL CORREU DEL CENTRE (a8024741@xtec.cat):

–  Full de sol·licitud de matrícula omplert i signat: Full de dades 1eso

– Full sol·licitud optatives: Full optatives 1eso

Fotocòpia de l’ingrés pel concepte de Reprografia, al compte de BANC SABADELL: ES42-0081-0195-71-0001292939  (per transferència o ,si és per caixa, a qualsevol oficina). Informació documentació i pagament 1 eso

–  1 fotografia carnet (cognoms, nom i curs).

–  Fotocòpia del Carnet de Vacunacions.

Si en el moment de fer la preinscripció no es va presentar:

– Fotocòpia del DNI / NIE de l’alumne/a, Fotocòpia del DNI / NIE del pare/mare/tutor sol·licitant, Fotocòpia de la Targeta Sanitària (TIS), Fotocòpia del llibre de família (pàgina alumne/a i pares).

 

Altra informació: FULL EXPLICATIU AMPA 2020-2021

CALENDARI DE MATRICULACIÓ

Alumnat del centre (matrícula interna):

Enviar la documentació al correu secretaria@escolaindustrial.org

– 2n BATX: del 29 de juny al 3 de juliol

– 1r BATX: del 29 de juny al 3 de juliol                

 

Alumnat nou:

del 8 al 14 de juliol

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ENVIAR PER CORREU ELECTRÒNIC A LA SECRETARIA DEL CENTRE (a8024741@xtec.cat):

Document confirmació de plaça (només alumnat del centre): Confirmació plaça bat

–  Full de sol·licitud de matrícula omplert i signat (dades): Full de dades bat

– Full de matèries omplert: Elecció modalitat i matèries

– 1 fotografia carnet (cognoms, nom i curs

Fotocòpia de l’ingrés pel concepte de Reprografia, al compte de BANC SABADELL: ES42-0081-0195-71-0001292939. Informació pagament

Els documents acreditatius per poder accedir als estudis: fotocòpia resguard del títol de l’ESO (per 1r batx.) i certificat notes del curs de batxillerat realitzat, si escau.

 

Si en el moment de fer la preinscripció no es va presentar:

– Fotocòpia del DNI / NIE de l’alumne/a, Fotocòpia del DNI / NIE del pare/mare/tutor sol·licitant, Fotocòpia de la Targeta Sanitària (TIS), Fotocòpia del llibre de família (pàgina alumne/a i pares).

 

Altra informació: FULL EXPLICATIU AMPA 2020-2021 (reutilització llibres, consigna…).

 

MATRICULACIÓ A CICLES DE GRAU MITJÀ (Curs 2020-2021)

 

Alumnat del centre: matrícula interna.

La documentació s’ha d’enviar al correu secretaria@escolaindustrial.org

 • del 29 de juny al 3 de juliol

Documentació:

 • Full de confirmació de plaça.
 • Full de dades.
 • Full d’autoritzacions de sortides, imatge personal i recursos digitals.
 • Carta de compromís educatiu.
 • Fotocòpia de l’ingrés en concepte de reprografia

 

Alumnat nou:

 • de l’1 al 7 de setembre

 

La documentació s’ha d’enviar al correu del centre: a8024741@xtec.cat

 • Full de sol·licitud de matrícula omplert i signat. Document
 • Full d’opcions. Document
 • Full d’autoritzacions de sortides i d’ús de la imatge. Document 1   Document 2     Document 3
 • Full d’autorització d’ús de serveis i recursos digitals per treballar a l’aula. Document
 • Carta  de compromís educatiu. Document
 • Fotocòpia de l’ingrés pel concepte de Reprografia.  Document
 • 1 fotografia carnet (cognoms, nom i curs).

Si en el moment de fer la preinscripció no es va presentar:

 • Fotocòpia del DNI / NIE de l’alumne/a.
 • Fotocòpia del DNI / NIE del pare/mare/tutor sol·licitant.
 • Fotocòpia de la Targeta Sanitària (TIS).
 • Fotocòpia del llibre de família (pàgina alumne/a i pares).
 • Fotocòpia del títol o resguard del títol d’ESO, o Certificat Prova d’accés a GM.

 

 

Document 1MATRICULACIÓ A CICLES DE GRAU SUPERIOR (Curs 2020-2021)

 

Alumnat del centre: matrícula interna.

La documentació s’ha d’enviar al correu secretaria@escolaindustrial.org

 • del 29 de juny al 3 de juliol

Documentació:

 • Full de confirmació de plaça.
 • Full de dades.
 • Full d’opcions.
 • Full d’autoritzacions de sortides, imatge personal i recursos digitals.
 • Carta de compromís educatiu.
 • Fotocòpia de l’ingrés en concepte de reprografia

 

Alumnat nou:

 • de l’1 al 7 de setembre

 

La documentació s’ha d’enviar al correu del centre: a8024741@xtec.cat

 • Full de sol·licitud de matrícula (dades) omplert i signat. Document
 • Full d’opcions. Document
 • Full d’autoritzacions de sortides i d’ús de la imatge. Document 1    Document 2   Document 3
 • Full d’autorització d’ús de serveis i recursos digitals per treballar a l’aula. Document
 • Carta  de compromís dual (si escau). Document
 • Fotocòpia de l’ingrés pel concepte de Reprografia. Document
 • 1 fotografia carnet (cognoms, nom i curs).

Si en el moment de fer la preinscripció no es va presentar:

 • Fotocòpia del DNI / NIE de l’alumne/a.
 • Fotocòpia del DNI / NIE del pare/mare/tutor sol·licitant.
 • Fotocòpia de la Targeta Sanitària (TIS).
 • Fotocòpia del llibre de família (pàgina alumne/a i pares).
 • Còpia del títol o resguard del títol de Grau Mitjà o Batxillerat, o Certificat de la prova d’accés.

MATRICULACIÓ AL PFI (Curs 2020-2021)

De l’1 al 10 de setembre

La documentació s’ha d’enviar al correu a8024741@xtec.cat

 • Full de sol·licitud de matrícula. Document
 • Full de dades. Document
 • Full d’opcions. Document
 • Full d’autoritzacions de sortides i d’ús de la imatge. Document
 • Fotocòpia de l’ingrés pel concepte de Reprografia. Document
 • 1 fotografia carnet (cognoms, nom i curs).

Si en el moment de fer la preinscripció no es va presentar:

 • Fotocòpia del DNI / NIE de l’alumne/a.
 • Fotocòpia del DNI / NIE del pare/mare/tutor sol·licitant.
 • Fotocòpia de la Targeta Sanitària (TIS).
 • Fotocòpia del llibre de família (pàgina alumne/a i pares).
 • Certificat d’estudis o altra documentació que acrediti el nombre de cursos escolaritzats a l’ESO i l’últim curs que s’ha realitzat o que s’està realitzant.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.