Servei de mediació

L’ Escola Industrial és un dels primers instituts de Sabadell que va oferir el servei de mediació i des de que va començar es fa servir d’una forma continuada. La mediació ofereix un espai de diàleg per a resoldre conflictes i mantenir un clima  positiu al centre.

Dos mediadors reuneixen les dues persones en conflicte i les guien per a analitzar la situació i trobar-ne solucions. La participació és sempre voluntària. Allò que es diu i es comenta sempre és confidencial.

El mediador no jutja, no dóna consells ni pren decisions.

Principis d’una mediació

  • La finalitat d’una mediació és aconseguir resoldre un conflicte.
  • En una mediació, les parts en conflicte tenen l’oportunitat d’expressar com se senten     envers la situació, sempre amb respecte per a l’altra persona.
  • Els mediadors ajuden a esbrinar i aclarir els problemes que genera aquesta situació.
  • Les solucions al conflicte no les donen els mediadors sinó que han de ser proposades i decidides pels protagonistes del conflicte.
  • Tot el que s’ha parlat en la mediació sempre és confidencial.
  • El  mediador no pren part en la resolució del problema, és neutral.

Més informació

El nostre tríptic
Mediació, si gràcies!
Trobada de mediadors 2017
Trobada de mediadors 2018. 10è Aniversari