El Centre

L’Escola Industrial i d’Arts i Oficis, fundada l’any 1902 per iniciativa de Narcís Giralt i de les institucions privades i públiques de la ciutat de Sabadell, ha tingut com a objectiu fonamental la formació integral dels alumnes que al llarg de la seva història, hi ha cursat els seus estudis.

L’Escola Industrial va néixer amb la voluntat d’adaptar-se a les necessitats professionals i d’ensenyament de Sabadell i comarca. Ha impartit diversitat d’estudis, alguns dels quals encara s’hi cursen, entre altres: cursos de formació professional, oficis artístics, batxillerat, educació primària, secundària obligatòria, reciclatge professional i formació continua.

Actualment, com a Institut d’Educació Secundària, renova la seva oferta educativa i potencia els eixos bàsics de la seva història: la formació integral de les persones, la unió de la formació teòrica i pràctica i la potenciació dels valors ciutadans.