PFI Auxiliar d’oficina

PFI Auxiliar d’oficina i en serveis administratius generals

Poden accedir a aquest programa de formació i inserció (PFI) els joves no ocupats que compleixin com a mínim 16 anys d’edat i com a màxim 21 en l’any d’inici del programa i que no hagin obtingut el graduat en ESO.

Auxiliar d’activitats d’oficina i en serveis administratius generals

Codi: PFI AG01

Aquests estudis capaciten per dur a terme tasques Realitzar i integrar operacions de suport administratiu bàsic, Realització de Tasques relatives a la transmissió i rebuda d’informació de gestions amb agents externs a l’organització. Realització d’operacions de reproducció i arxiu sigui en format convencional i/o digital.

Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic.