CFGS Mecatrònica

Titulació en finalitzar el cicle: Tècnic Superior en Mecatrònica Industrial
2000 hores. (2 cursos acadèmics)
Horari de 15,30 a 20,35h.

Objectius del cicle

Tècnic en instal·lacions i muntatges d’equips industrials.
Tècnic en organització del manteniment.

Web del cicle

Triptic CFGS MECATRONICA

Dossier de l’alumne GS Mecatronica

triptic-mecatronicaOn treballaràs?

En indústries metal·lúrgiques, i de fabricació de productes metàl·lics, indústria de la construcció de maquinària i equip mecànic, construcció i muntatge de vehicles automòbils, indústria tèxtil, edició i arts gràfiques, productes alimentaris i de begudes, i enginyeria i serveis de manteniment.

Accés als estudis universitaris:

Enginyer Tècnic industrial (Totes les especialitats). Reconeixement del 35% dels crèdits a les enginyeries tècniques de mecànica i electrimage016icitat
Enginyer Tècnic en Informàtica de sistemes.
Diplomat en Màquines navals.
Diplomat en Estadística.
Diplomat en Navegació marítima.
Diplomat en Radioelectrònica naval.
Enginyer Tècnic en Telecomunicacions (totes les especialitats)

Com es desenvolupa el cicle formatiu:
Amb classes molt pràctiques, combinant la classe explicativa amb la realització d’exercicis pràctics als nostres tallers i aules específiques, amb molt suport informàtic i tractant el contingut d ela matèria des de diferents punts de vista, sempre que sigui possible: Disseny, simulació per ordimage019inador, muntatges i exercicis en taller.

Instal·lacions del centre:

Taller de mecanització i soldadura
Taller de control numèric
Aula de disseny assistit per ordinador
Taller de sistemes automàtics
Laboratori d’electrotècnia

 

Empreses Col·laboradores: