CFGS Administració i finances (DUAL)

Titulació en finalitzar el cicle: TÈCNIC SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓ I FINANCES.

Format DUAL Escola/Empresa

Pàgina web del cicle

Triptic CFGS Administració  i finances

Dossier de l’ alumne GS Administració 18-19

Durada del cicle: 2000 h (2 curs acadèmics)
Horari de realització en el nostre centre: de 15:30 h a 20:35 h

Objectius del cicle:

Organitzar i realitzar totes les tasques administratives (personal, comptables,OLYMPUS DIGITAL CAMERAinformació, assessorament a clients i proveïdors, …) tant a empreses públiques com privades d’acord amb les normes i objectius marcats internament a les empreses i la normativa legal vigent a cada moment.

Sortides laborals:
Administratiu a qualsevol tipus d’empresa pública o privdsc_0572ada, encarregat de la gestió administrativa, comercial i de personal.Responsable de mitjans de pagament, cobrament, valors, etc. així com gestor administratiu i assessor a Bancs, i caixes, empreses en general i administració pública

Com es desenvolupa el cicle?

Amb classes molt pràctiques, combinant les explicacions teòriques amb la realització pràctica de tot tipus de feina administrativa, seleccionant i emplenant impresos,documentació, programes ofimàtics i de comptabilitat, càlculs comercials i financers, pàgines web oficials (INEM, Seguretat Social, Ministeri de treball, etc.). A tot això afegim (sempre qimage003ue sigui possible) sortides a empreses, organismes i universitats per veure la nostra feina de més a prop o possibles vies per seguir els estudis.
També es complementa amb Formació pràctica a empreses de la nostra ciutat i d’altres dels municipis on resideixen els nostres alumnes.