CFGM Manteniment electromecànic

Titulació en finalitzar el cicle: Tècnic en Manteniment electromecànic i de conducció de línies
Durada del cilce: 2000 hores. (2 cursos acadèmics)

Informació :

Pàgina web del cicle

Triptic  CFGM_Mantiment

Dossier de l’alumne

Horari de realització en el nostre centre:

Horari de realització al centre 8,00h a 13,30h.

Objectius del cicle
Preaparar a l’alumen per a realitzar tasques de:
Mecànic de manteniment, Electricista, Electromecànic de manteniment.
Muntador industrial, Conductor i mantenidor de línia automatitzada.

On treballaràs?OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Als departaments de manteniment, insatl·lacions i serveis d’un ampli ventall d’ industries, a més a més i gràcies al conveni signat al el Gremi d’Ascensors de Catalunya, es forma a l’alumne com a tècnic de manteniment d’ascensors

Sortides acadèmiques:

Pas al grau superior mitjançant el curs de preparació de les proves d’accés a cicles de grau superior.cfgmmant03
Al centre es pot cursar aquest curs així com també el cicle formatiu de grau superior de manteniment d’equips industrials i l’especialització de manteniment d’equips d’energies renovables.

Com es desenvolupa el cicle formatiu:

Amb classes molt pràctiques, combinant la classe explicativa amb la realització d’exercicis pràctics als nostres tallers i aules específiques, amb molt suport informàtic i tractant el contingut de la matèria des de diferents punts de vista, sempre que sigui possible: Disseny, simulació per ordinador, muntatges i exercicis en taller .

Instal·lacions del centre:cfgmmant02

Laboratori d’electrotècnia
Taller de mecanització i soldadura
Taller de control numèric
Taller de manteniment
Aula de disseny assistit per ordinador
Taller de sistemes automàtics