PFI Auxiliar de fusteria i moble

Poden accedir a aquest programa de formació i inserció (PFI) els joves no ocupats que compleixin com a mínim 16 anys d’edat i com a màxim 21 en l’any d’inici del programa i que no hagin obtingut el graduat en ESO.

Auxiliar en treballs de fusteria i instal·lació de mobles
Codi: PFI FS01

Aquests estudis capaciten per dur a terme tasques auxiliars de fabricació, instal·lació i muntatge d’elements de fusteria i moble, així com l’aplicació de productes d’acabat.

Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic.

Triptic Informatiu