OFICIALES MECATRONICA / ELECTROMECANICA / ELECTRONICA

On Off electromecanica SL

Especialistes en muntatge de maquinaria industrial de packaging

El nostre client precisa de 2 mecànics industrials i 2 elèctrics industrials

 

Tasques que desenvoluparan els mecànics :

· Muntatge de maquinaria industrial

· Realització de tasques de posada en marxa, adaptació del funcionament i de la producció

· Utilització d’eines i maquinaria específica

· Interpretació de plànols 

 

Tasques que desenvoluparan els elèctrics:

· Muntatge part elèctrica de maquinaria industrial

· Realització de tasques de posada en marxa, adaptació del funcionament i de la producció

· Utilització d’eines i maquinaria específica

· Interpretació de plànols i esquemes elèctrics